Kategorie

Producenci

REGULAMIN SKLEPU
 
Dane Firmy
1. Sklep internetowy RCCARS.PL (zwany dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż za pośrednictwem 
Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (zwany dalej „Regulamin”).
2. Właścicielem Sklepu jest: 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Dejan Bošnjaković,
z siedzibą w Poznaniu, 61-397, os. Rzeczypospolitej 1/115,
NIP: 6131501438, REGON: 302591131 tel: 606681378, adres email: sklep@rccars.pl
 
Zamówienia
1. Zamówienia należy składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest zarejestrowanie się w Sklepie oraz podanie przez 
Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza
przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia
zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie
budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź
sposobu zapłaty.
3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.
 
Oferta i Ceny
1.Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są oryginalne, fabrycznie nowe, są one  wolne 
od wad fizycznych i prawnych.
2.Ceny podane przez sklep są cenami brutto, zawierają podatek VAT i wyrażone są w złotych 
polskich (PLN).
3.Cena podawana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 
Płatności
1. Płatności mogą być dokonywane wyłącznie w formie przelewu bankowego.
2. Ceny przesyłek określone są w zakładce Warunki i Koszty dostawy.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 
Wysyłka towaru
1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej 
lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
2. Zakupiony towar jest wysyłany w ciągu dwóch dni  roboczych od momentu zaksięgowania 
należności na rachunku bankowym Sklepu.
 
Reklamacje
1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru 
(np. paragon fiskalny, faktura VAT, itp).
2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany 
towar wraz z opisem niezgodności.
3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w 
przepisach art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne (rękojmia).
Kupujący na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio:
usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo może odstąpić od
umowy.

4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru
 wraz z opisem niezgodności.
5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź 
usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone 
wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 
Prawo odstąpienia od umowy
1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności 
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo
odstąpienia od umowy. Klient może od niej odstąpić bez podawania przyczyn, składając
jedynie stosowne oświadczenie. Ma na to 14 dni. Termin ten liczony jest od dnia otrzymania
przesyłki.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta dostępnym pod poniższym adresem.
Skorzystaniez wzoru formularza odstąpienia od umowy jest zalecane, jednak nie jest to
obowiązkowe.
3. Klient zwraca towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie
niezmienionym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić
śladów eksploatacji, o ile zmiana taka nie była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
4. Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep 
sprawdzi stan przekazanego produktu, oraz poinformuje Kupującego w przypadku
zakwestionowania stanu zwracanego towaru.
5. Niezwłocznie, po sprawdzeniu stanu otrzymanego towaru, nie później niż 14 dni od 
otrzymania towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać
numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w punkt 1 i 3
oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi.
7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, koszt zwrotu towaru do Sklepu
ponosi Klient.
8. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Ochrona prywatności
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów 
reklamowo promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.
 
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich 
publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje
się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.